Kostintie 3 D 18
FIN-66400, Laihia
info@artsicon.com

mobile +358 40 7562 715
Etusivu
Yritys Projektipalvelut Simulointi Konsultointi ICT-palvelut
Palvelut
   Projektit.
   Simulointi
   Konsultointi
   ICT-palvelut

     AutoMod


Suunniteltaessa uutta tuotantojärjestelmää tai kehitettäessä olemassa olevaa järjestelmää simuloinnilla voidaan nopeasti tutkia ja testata järjestelmien toimintaa. Tällöin järjestelmästä tehdään kolmiulotteinen malli tietokoneelle. Mallin avulla voidaan varmistaa suunniteltavan järjestelmän toimivuus sekä vertailla erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Malli voi sisältää monipuolisia ohjaussääntöjä, toiminta-aikojen vaihteluja sekä asiakaskäyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia.

Simuloinnin tavoitteena voi olla esim.:

  • järjestelmän kapasiteetin selvittäminen,
  • layout suunnittelu,
  • tuotantolinjojen tasapainottaminen,
  • erilaisten jakelu- ja ohjausstrategioiden testaus,
  • läpäisyaikojen optimointi ja minimointi,
  • välivarastojen koon määritys ja optimointi,
  • työn järjestelyn optimointi ja toimitusaikojen varmistaminen,
  • valmistusprosessien ja reitityksen valinnat,
  • häiriötilanteiden vaikutusten selvittäminen (mitä-jos tyyppiset tilanteet),
  • pullonkaulojen havaitseminen ja eliminointi

 

Simulointipalvelut toteutamme Fimatic Oy:n kanssa.

 
Asiakkaat
Referenssit
Palaute